english русский česky

solidifikace,homogenizace,solidifikační linka,peletizace,peletizační linka

Drcení

Drcení, mletí odpadních materiálů umožňuje jejich další zpracování, resp. využití, eventuálně pouhé zmenšení objemu vstupních hmot. Podle druhu materiálu a požadavku zákazníka na hrubé nebo jemné nadrcení jsou zvoleny různé typy zařízení.


Příklady vstupních materiálů:

vytříděné složky směsných nebo komunálních odpadů,
tj. plasty, plastové folie, dřevo, papír, textil, polystyren,
kabely,
pneumatiky (z osobních i nákladních automobilů),
strusky z tavení hořčíkových slitin.


Drcení plastů

Drcení kabelů
Drcení strusky