english русский česky

solidifikace,homogenizace,solidifikační linka,peletizace,peletizační linka

Patenty a užitné vzory

Osvědčení o zápisu užitného vzoru - Zařízení k výrobě výlisků, Úřad
průmyslového vlastnictví, číslo zápisu: 12538, ze dne 19. 8. 2002
Patent č. 299594 – Zařízení k výrobě výlisků, Úřad průmyslového
vlastnictví, přihlášen dne 27. 6. 2002, udělen dne 6. 8. 2008
Osvědčení o zápisu užitného vzoru - Přídavné palivo a zařízení k jeho
výrobě, Úřad průmyslového vlastnictví, číslo zápisu: 17145, ze dne
15. 1. 2007
Přihláška vynálezu na Úřad průmyslového vlastnictví pod spisovou značkou
PV 2006-644 „Přídavné palivo, způsob jeho výroby a zařízení k provádění
způsobu“, ze dne 11. 10. 2006
Osvědčení o zápisu užitného vzoru - Zařízení k získávání využitelných
surovin ze strusky z výroby hořčíkových slitin, Úřad průmyslového
vlastnictví, číslo zápisu: 18259, ze dne 11. 2. 2008
Přihláška vynálezu na Úřad průmyslového vlastnictví pod spisovou značkou
PV 2007-754 „Způsob získávání využitelných surovin ze strusky z výroby
hořčíkových slitin a zařízení k provádění způsobu“, ze dne 30. 10. 2007