english русский česky

solidifikace,homogenizace,solidifikační linka,peletizace,peletizační linka

Separace

Jedná se o vzájemné oddělování či rozdělování různých odpadních materiálů, látek či hmot, na základě jejich fyzikálních vlastností, pro následné druhotné využití oddělených materiálů nebo složek.

Firma několik let provozovala rozdružovací gravitační linku na oddělení barevných kovů z kabelové drtě. Dosahovaná výtěžnost barevných kovů se přibližovala k 100 % objemu kovů v kabelové drti a dosahované tříděné množství kabelové drtě se pohybovalo mezi 400 - 800 kg/hod.


Rozdružování kabelové drtě

Rozdružování kabelové drtě Rozdružování kabelové drtě Rozdružování kabelové drtě


Zařízení lze využít i pro třídění (oddělování) jiných druhů materiálů. Po rozdružování kabelové drtě, oddělení zbytkových kovů od plastů, je možné následné druhotné využití jak barevných kovů, tak i směsných plastů.

Pokud zájemce nevlastní potřebné zařízení na zpracování směsných plastů, je možné plastovou směsnou drť mokrou cestou rozdělit na složky PE a PVC.


Příklady způsobů (forem, druhů, typů) separace:

separace barevných kovů z kabelové drtě - rozdružování
kabelové drtě,
oddělování PE a PVC (mokrá i suchá separace),
separace magnetických kovů,
elektrodynamická separace barevných kovů,
třídění nejrůznějších druhů materiálů na jednotlivé frakce.


Separace strusky z metalurgie hořčíkových slitin

Separace strusky z metalurgie hořčíkových slitin Separace strusky z metalurgie hořčíkových slitin Separace strusky z metalurgie hořčíkových slitin