english русский česky

solidifikace,homogenizace,solidifikační linka,peletizace,peletizační linka

Výrobky z odpadů

Certifikované výrobky z nebezpečných odpadů - METODA SOLIDIFIKACE

Před úpravou:

Po úpravě:Příklady využití: překryvy skládek, dělící hrázky, výplňový materiál prostoru odtěžby.

Certifikát č. 05 0213 SV/AO na výrobek: Výplňový materiál – LMT- I, zakázka Ostrava
Certifikát č. 04 0460 SV/AO na výrobek: Solidifikát LM Technologies, zakázka Ostrava
Certifikát č. 04 0280 SV/AO na výrobek: Solidifikát LM Technologies, zakázka Chomutov

           


Výrobky z prachových odpadů - METODA PELETIZACE

Příklady využití: ekologické skládkování, recyklace (zpětné využití do tavby), výroba umělého kameniva, zásypy a výplně, vylehčení půdy, drenáže.


slévarenské odprašky

        
bentonit

        
elektrárenský popílekCertifikované výrobky z odpadních plastů - METODA VYTLAČOVÁNÍ

Stavební prvky: zámkové dlažby, obrubníky, polovegetační zatravňovací tvárnice

        

Certifikát č. 020-006666 na výrobek: Polovegetační zatravňovací tvárnice, Obrubník zahradní
Certifikát č. 020-006334 na výrobek: Dlažba zámková plastová