english русский česky

solidifikace,homogenizace,solidifikační linka,peletizace,peletizační linka

Vytlačování plastů

V roce 2002 firma vyvinula zařízení na zpracování směsných plastů a po jeho zprovoznění jej přihlásila na Úřadu průmyslového vlastnictví. V roce 2008 byl firmě na základě přihlášky vynálezu udělen patent. Zařízení plně vyhovuje potřebám zpracovat směsné plasty, které nelze oddělit na jednodruhové složky a umožňuje dodávat na trh, pro drobné stavebníky, certifikované plastové výrobky, které splňují potřebné parametry pro stavební prvky (provedeno TAZUS Praha – pobočka České Budějovice). Jedná se o zámkové dlažby, obrubníky, polovegetační zatravňovací tvárnice, aj.


     
Extruzní linka

Extruzní linka